Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Viete čo je to permakultúra?

Pojem permakultúra vznikla spojením slov „permanent“ a „agriculture“, čiže trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Postupne sa však tento pojem rozšíril a zahŕňa nielen poľnohospodárstvo ale celkovo trvalo udržateľné ľudské sídla alebo udržateľný spôsob života.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Tam nájdete vždy tie najnovšie príspevky :)
Sme aktívni na Facebooku aj Instagrame

Naša farma sa nachádza v podhorí Nízkych Tatier, v Brezne, miestna časť Rohozná. Jej celková výmera je 7 ha. Naša farma je zároveň náš rodinný priestor, kde žijeme a hospodárime v súlade s princípmi permakultúry, avšak časť plochy ponechávame prírode, stromom, rastlinám a voľne žijúcim zvieratám.

Naša farma je zároveň naším domovom. Pozemok s rozostavaným domom sme kúpili v roku 2016 a trvalo sme sa sem presťahovali v roku 2019. Žijeme tu spolu s dcérou Vlaďkou, ktorá tu vyrastá prakticky od narodenia a našu rodinu ďalej tvoria Vladimírine staršie deti Viktória, ktorá nám vypomáha so starostlivosťou o zvieratá, a Marek, ktorý sa stará o včely.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov