Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

O farme

Naša farma sa nachádza v podhorí Nízkych Tatier, v Brezne, miestna časť Rohozná. Jej celková výmera je 7 ha. Naša farma je zároveň náš rodinný priestor, kde žijeme a hospodárime v súlade s princípmi permakultúry, avšak časť plochy ponechávame prírode, stromom, rastlinám a voľne žijúcim zvieratám.

Základným cieľom našej farmy je samozásobenie, avšak prebytky tiež ponúkame na predaj – aktuálnu ponuku budeme uverejňovať v sekcii aktuality / na našej facebookovej stránke.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov