Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Naša Ema už nie je sama

Spolu s Emou nám na dvore robí radosť už aj mladý 9-mesačný Emanuel. Veľmi rýchlo si na seba zvykli a rovnako rýchlo sa zoznámili aj s našimi sliepkami, morkami a indickými bežcami. Okrem toho sme na spestrenie začali tohto roku chovať aj bažanty strieborné.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov