Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Permakultúrny príbeh jednej liesky

Dožila nám jedna lieska a spadla rovno na oplotenie pre ovečky.  A tak sme sa zamýšľali, ako tento materiál využiť. Dlhé hrubšie konáre sme použili na doplnenie oplotenia. Kratšie odrezky poslúžia ako palivo. 

Tenšie časti sme ponúkli ako spestrenie zimnej stravy pre kozičky. Tie sa do konárov schuti pustili a čo nechajú, to zoštiepkujeme a štiepku použijeme ako mulč v záhrade, čím pôde dodáme organický materiál. Lieskové konáre tiež využívame na stavbu treláží a ako oporné kolíky pre rajčiny.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov